Prečo oleje DoTERRA

Spoločnosť doTERRA je výnimočná kvalitou svojich olejov. Dôkladne sa zaoberá dôležitosťou pôvodu olejov, spôsobom zberu a extrahovaním, lebo vie že ovplyvňujú výslednú hodnotu produktu. Tento postup a záväzok označuje Co-Impact Sourcing. Je to unikátny model zásobovania umožňujúci vyberať zložky s tými najúčinnejšími chemickými profilmi z celého sveta, pričom môžu zdokonaľovať procesy produkcie, aby lepšie zaistili optimále terapeutické profili a kvality olejov. 

Ďalším významom je ochranná známka s termínom CPTG – Certifikovaná čistá terapeutická trieda. Nakoľko neexistuje akceptovaný štandard kvality esenciálnych olejov, spoločnosť doTERRA vytvorila vlastný štandard. Tento štandard je tým najprínejším v tomto odvetví a certifikuje, že v esenciálnych olejoch nie sú žiadne prídavné látky, syntetické zložky, či škodlivé nečistoty, ktoré by znižovali kvalitu. doTERRA posúva tento štandard ešte ďalej, keď vykonáva množstvo testov na svojich produktoch a baleniach. Tieto testy umožnia, aby mali výrobky dlhú a efektívnu dĺžku spotreby. Pred tým ako sa výrobok dostane na trh, sa každá šarža esenciálnych olejov doTERRA rosiahlo testuje v ich vlastných zariadeniach a tiež v dôveryhodných laboratóriach tretích strán prostredníctvom CPTG procesu, pozostávajúceho z krokov, aby ste mali istotu že produkty dostanete vždy v tej najvyššej kvalite.