Motivate (Zmes pre motiváciu)

Hlavné využitia:

  • nedostatok dôvery, odvahy alebo motivácie
  • zmätok a ohromenie
  • duševná únava a zahltenie
  • vyčerpanie a stagnácia
  • depresia
  • fyzické vyčerpanie
  • problémy s trávením
  • bronchitída a astma
  • bolesti

Zbúrajte frustrácie a pochybnosti, ktoré môžu zastaviť pokrok.  Zmes povzbudenia podporuje produktivitu, reaktivitu a dôveru. Asistuje ľuďom, ktorých vôľa stagnuje a potrebujú zapáliť. Podporuje tvorivé zámery a inšpiráciu. Napĺňa dušu bojovnosťou a posilňuje čeliť výzvam a nepriazni. Povzbudzuje ľudí do práce napriek pocitom skľúčenosti, vyčerpanosti či beznádeje, aby neskĺzli do zúfalstva. Zmes vedie ľudí do pozitívnej akcie.